Personalia

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:301

Benoemd tot officier in de Orde van OranjeNassau K.Visser, coördinatorpsychiater van het Maria Ziekenhuis en het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg, wonende te De Moer (gem. Loon op Zand).

Overleden

H.Oving, kinderarts, op de leeftijd van 69 jaar (15 januari 1992), Ochten.

Promoties

BEVORDERD TOT DOCTOR: Te Amsterdam (Universiteit van Amsterdam) H.C.P.M.van Weert en H.G.L.M.Grundmeijer op proefschrift Patiënt, huisarts en internist. Een beschrijvende studie en een kwaliteitsanalyse van verwijzingen naar de internist; te Nijmegen mw.ir.C.J.A.Roeleveld op proefschrift Mental retardation and parenteral occupation: an explorative epidemiologic study; te Utrecht P.A.H.van Noord op proefschrift Selenium and human cancer risk. Nail keratin as

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties