Personalia

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:591

Benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw prof.dr.H.J.Dokter, emeritus hoogleraar huisartsgeneeskunde te Rotterdam, wonende te Krimpen aan de IJssel.

Overleden

H.Ruhe, rustend huisarts, op de leeftijd van 83 jaar (8 maart 1991), Hilvarenbeek. Mw.M.M.Jöbsis-Van der Vliet, arts, op de leeftijd van 90 jaar (11 maart 1991), Oegstgeest.

Promoties

BEVORDERD TOT DOCTOR: Te Amsterdam (Vrije Universiteit) P.J.van Diest (cum laude) op proefschrift Quantitative cyto- and histoprognosis in breast cancer. An integrated approach using morphometry, stereology, flow cytometry, digital imaging processing, syntactic structure analysis and artificial intelligence; te Groningen A.L.Westra op proefschrift The combi-effect of heart-lung transplantation in rats

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties