Personalia

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:347-8

Benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau J.M.J.Scheepers, directeurverpleeghuisarts van de Sittardse Verpleeghuizen St. Agnetenberg en Invia, wonende te Sittard en mw.M.T.C.I.J.Verhagen-Teulings, registratie-arts bij het Integraal Kankercentrum Zuid, wonende te Eindhoven. Aan J.B.van Borssum Waalkes, voormalig hoofdinspecteur geestelijke volksgezondheid, is als eerste de Lucas Lindeboom-onderscheiding uitgereikt.

Benoemd

Dr.P.J.Moll, orthopedisch chirurg te 's-Gravenhage, is benoemd tot lid van verdienste van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging. G.A.Schurink, anesthesioloog, wonende te Utrecht en werkzaam in het St. Antoniusziekenhuis te Nieuwegein, is benoemd tot erelid van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie wegens zijn bijzondere verdiensten voor de anesthesiologie in Nederland.

Overleden

F.Broersma, anesthesioloog, op…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties