Personalia

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:493

Benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw prof.dr.A.Staal, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdamhoofd van de afdeling Neurologie van het Academisch Ziekenhuis te Rotterdam, wonende te Voorschoten. Benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau J.Waage, senior-psychiater verbonden aan de Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Amstelland en de Meerlanden te Hoofddorp, wonende te Santpoort-Zuid (gem. Velsen). Prof.dr.ir.A.C.Beynen, universitair hoofddocent bij de vakgroep Proefdierkunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht en buitengewoon hoogleraar verbonden aan de vakgroep Humane Voeding van de Landbouwuniversiteit te Wageningen, is gekozen door de ‘American Institute of Nutrition’ als winnaar van ‘The 1991 Bio-Serv…

Ook interessant

Reacties