Personalia

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1283

Aan mw.dr. H.P.A.Boshuizen, verbonden aan de vakgroep Onderwijsontwikkeling en Onderwijsresearch van de Rijksuniversiteit Limburg, is een Spencer Fellowship toegekend door de Amerikaanse National Academy of Education, als erkenning voor haar werk op het gebied van de ontwikkeling van medische expertise. Benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw J.B.van Borssum Waalkes, zenuwarts, geneeskundig hoofdinspecteur voor de Geestelijke Volksgezondheid van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur te Rijswijk, wonende te Leiden; tot officier in de Orde van Oranje-Nassau dr.W.S. Cost, internist, hoofd afdeling klinische beoordelingen van het College ter beoordeling van geneesmiddelen, wonende te 's-Gravenhage; tot ridder in…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties