Persisterende polyklonale B-cellymfocytose

Klinische praktijk
Nienke Verheijden
Ton A.M. Ermens
Joost W.J. van Esser
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3149
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Persisterende polyklonale B-cellymfocytose (PPBL) is een benigne aandoening die gerelateerd is met roken.

Casus

Een 42-jarige vrouw werd naar de internist doorverwezen in verband met een afwijkend bloedbeeld dat was gevonden bij routinematig onderzoek. Ze had geen klachten; ze had reeds 30 pakjaren gerookt. Bij lichamelijk onderzoek werden geen afwijkingen gevonden. Bij laboratoriumonderzoek werd een absolute lymfocytose gevonden. Bloeduitstrijk toonde buttockcellen. De diagnose ‘persisterende polyklonale B-cellymfocytose’ werd gesteld, met waarschijnlijke oorzaak nicotineabusus. Patiënte werd geadviseerd te stoppen met roken.

Conclusie

Polyklonale B-cellymfocytose is een benigne aandoening die wordt gekenmerkt door: (a) polyklonale toename van B-lymfocyten in het perifere bloed; (b) aanwezigheid van binucleaire lymfocyten (buttockcellen) in de microscopische differentiatie; (c) polyklonale stijging van IgM. Herkenning is belangrijk om onnodige diagnostiek te voorkomen.

Auteursinformatie

Amphia Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Breda.

Drs. N. Verheijden, aios interne geneeskunde; dr.ir. T.A.M. Ermens, klinisch chemicus; dr. J.W.J. van Esser, internist.

Contact drs. N. Verheijden (nverheijden@amphia.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 7 april 2011

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties