Perioperatieve checklijst is goed voor de patiënt

Onderzoek
Marja A. Boermeester
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2612

Waarom dit onderzoek?

De preventie van perioperatieve complicaties door verbeteringen in de patiëntveiligheid is belangrijk en kan levens sparen. Checklijsten zijn effectief gebleken; de Nederlandse SURPASS-checklijst en de ‘Surgical safety checklist’ (SSC) van de WHO zijn de bekendste voorbeelden. De SURPASS-checklijst omvat het hele operatieve proces van opname tot ontslag…

Auteursinformatie

m.a.boermeester@amc.uva.nl

Ook interessant

Reacties

Joop
Noordzij

Het is jammer dat in Nederland nooit onderzoek is gedaan naar perioperatieve afvinklijsten. Kennelijk is zo'n lijst niet in alle gevallen goed voor de patient. Dat in 2 (!) Noorse ziekenhuizen een goed effect werd gezien is een mager resultaat voor een activiteit die veel tijd kost en daardoor in praktijk vaak wordt 'afgeraffeld', en ten koste gaat van tijd en aandacht voor andere belangrijke zaken rondom een operatie. Het was aardig geweest wanneer er een causale relatie was gevonden tussen proces- en uitkomstmaten (bijvoorbeeld: 'leidt een te laat gestarte profylaxe tot meer wondinfecties?'), maar dat komt uit deze review niet naar voren. Doordat zonder veel onderzoek op vrijwel alle Nederlandse operatiekamers een perioperatieve afvinklijst is geintroduceerd, lijkt onderzoek naar het nut ervan nu bij voorbaat kansloos.

Joop Noordzij, uroloog, ziekenhuis Amstelland