Perioperatief myocardinfarct en cardiaal troponine I

Onderzoek
M.G. Stoel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1437-8

Bij patiënten met een verhoogde creatine-fosfokinase (CPK)-serumactiviteit ten gevolge van skeletspierbeschadiging, zoals voorkomt bij dialysepatiënten, spierziekten en na een operatie, kan een eveneens verhoogde CPK-MB-waarde (MB staat voor hartspierhersenen) gevonden worden zonder verdere aanwijzingen voor hartspierbeschadiging. Uit eerdere onderzoekingen is gebleken dat voor myocardbeschadiging cardiaal troponine I (cTnI) een merkstof…

Ook interessant

Reacties