De BRIDGE-studie ter discussie

Perioperatief beleid wijzigen bij orale antistolling?

Opinie
Roel Vink
Menno V. Huisman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9652
Abstract

Als een patiënt die vitamine K-antagonisten (VKA’s) of een van de nieuwe orale anticoagulantia (NOAC’s) gebruikt, een operatie of invasieve ingreep moet ondergaan, moet het perioperatieve beleid goed worden afgestemd. Het hangt af van het bloedingsrisico van de ingreep of deze orale antistolling gecontinueerd of onderbroken moet worden.1 Bij ingrepen met een vooraf ingeschat niet-significant bloedingsrisico hoeft de behandeling met VKA’s of NOAC’s niet routinematig onderbroken te worden. Voorbeelden van ingrepen met zo’n risicoprofiel zijn: gastro-, sigmoïdo- en coloscopieën met of zonder biopsie, tandheelkundige ingrepen en kiesextracties tot 3 elementen, en dermatologische biopten.2

Bij ingrepen met een hoger bloedingsrisico moet de orale antistollingsbehandeling rond de ingreep onderbroken worden. Als patiënten daarnaast een hoog tromboserisico hebben, uitgedrukt als een CHADS2-score van ten minste 5, moet deze perioperatieve periode zonder orale antistolling overbrugd worden met een kortwerkend alternatief antistollingsmiddel.3,4 De CHADS2-score is een klinische predictieregel…

Auteursinformatie

Tergooi, afd. Intensive Care, Hilversum.

Dr. R. Vink, internist-intensivist.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Trombose en Hemostase, Leiden.

Prof.dr. M.V. Huisman, internist-vasculaire geneeskundige.

Contact dr. R. Vink

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Roel Vink ICMJE-formulier
Menno V. Huisman ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties