Perfectionisme in de gezondheidszorg: handig of handicap?

Gestapelde stenen
Arjan E. Schröder
Christa Boer
Ursula M.H. Klumpers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7131
Abstract

Samenvatting

Perfectionisme komt veel voor bij artsen. Bovendien neemt perfectionisme toe onder jongeren. In deze stijging spelen de opkomst van sociale media en toenemende focus op maatschappelijke prestaties een rol. Alhoewel perfectionisme gepaard gaat met positieve kenmerken als nauwkeurigheid en doorzettingsvermogen, heeft het ook een schaduwzijde: het is geassocieerd met veel psychische en somatische aandoeningen. Artsen dienen daarom zicht te hebben op hun eigen perfectionisme en wat hiermee te doen. Perfectionisme kan opgedeeld worden in drie vormen: perfectionistische zorgen (PZ), perfectionistisch streven (PS) en perfectionisme gericht op anderen (PA). Elke vorm heeft een andere relatie met gezondheidsklachten en onderling kunnen ze elkaar versterken. Hoge PZ gaan gepaard met veel gezondheidsklachten. De relatie tussen PS en gezondheidsklachten lijkt U-vormig te zijn: zowel te weinig als te veel PS houdt verband met veel gezondheidsklachten. Perfectionistische artsen zijn gebaat bij meer balans: door zicht op eigen perfectionisme, het durven tonen van kwetsbaarheid en mildheid naar zichzelf en de omgeving.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie VU, faculteit der Geneeskunde, Amsterdam: dr. A.E. Schröder, coördinator professioneel gedrag (tevens: psychiater, GGZ Rivierduinen, Leiden); prof.dr. C. Boer, vicedecaan onderwijs; dr. U.M.H. Klumpers, coördinator en examinator professionele ontwikkeling (tevens: psychiater, GGZ inGeest, Amsterdam).

Contact A.E. Schröder (a.e.schroder@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Arjan E. Schröder ICMJE-formulier
Christa Boer ICMJE-formulier
Ursula M.H. Klumpers ICMJE-formulier
Dit artikel wordt besproken in#12 Het gevaar van perfectionisme

Ook interessant

Reacties