Percutane vertebroplastiek toch zinvol bij pijnlijke osteoporotische wervelfractuur?

Onderzoek
Harald Verhaar
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D1110
Download PDF

Waarom dit onderzoek?

Een acute osteoporotische wervelinzakking kan pijnlijk zijn. Maar de grotendeels oudere patiëntenpopulatie verdraagt pijnstilling in de vorm van opioïden vaak slecht, wat geregeld leidt tot immobilisatie, verminderde cognitie, valpartijen, constipatie en misselijkheid. Percutane vertebroplastiek met polymethylmethacrylaat is gebaseerd op de veronderstelling dat de breuk wordt gestabiliseerd door het ingespoten polymeer, waardoor de pijn vermindert en de wervelhoogte wordt behouden.

Onderzoeksvraag

Wat zijn de effectiviteit en de veiligheid van percutane vertebroplastiek (PVP) bij patiënten met een recente acute osteoporotische wervelinzakking?

Hoe werd dit onderzocht?

In een multicentrische gerandomiseerde dubbelblinde placebogecontroleerde studie in 4 Australische ziekenhuizen werden de effecten onderzocht van PVP op rugpijn bij patiënten (> 60 jaar) met 1 of 2 recente osteoporotische wervelfracturen (< 6 weken) en een pijnscore van ≥ 7/10 op een schaal voor numerieke scoring (NRS). Patiënten werden gerandomiseerd tussen PVP en een ‘sham’-procedure met gesimuleerde PVP (placebo). De primaire uitkomstmaat was het percentage patiënten dat 14 dagen na de interventie een NRS-pijnscore < 4 had.

Belangrijkste resultaten

De onderzoekers includeerden 120 patiënten, van wie 61 PVP kregen en 59 de sham-procedure. In de PVP-groep hadden 24 patiënten (44%) een NRS-pijnscore < 4 na 14 dagen en in de simulatiegroep waren dat er 12 (21%) (p = 0,011). Dit voordeel bleef behouden tot aan het laatste meetpunt na 6 maanden. Er was ook een statistisch significante verbetering van de ‘Roland-Morris disability questionnaire’-score in de behandelgroep vergeleken met de simulatiegroep. In beide groepen overleden 3 patiënten aan oorzaken die losstonden van de procedure.

Consequenties voor de praktijk

Eerder toonden 2 RCT’s die in 2009 in The NEJM werden gepubliceerd, geen pijnreducerend effect aan van PVP bij pijnlijke wervelinzakkingen. Ondanks veel kritiek op de gevolgde methodiek in die studies – er werd bijvoorbeeld soms geen MRI verricht om een ‘acute’ fractuur aan te tonen, patiënten met een te lage uitgangspijnscore werden geïncludeerd, de vertebroplastiek werd te ‘laat’ uitgevoerd, de verkeerde sham-procedure werd gebruikt – leidde dit er destijds toe dat PVP niet meer vergoed werd in Nederland en Australië. De huidige VAPOUR-studie laat zien dat PVP wel kan worden overwogen bij patiënten met ernstige rugpijn (NRS: ≥ 7/10) door een recente osteoporotische wervelfractuur. De grootste rugpijnreductie wordt bereikt bij breuken in het ‘scharnierpunt’ van de thoraco-lumbale overgang (T11-L2). Bovendien verkort de ingreep de opnameduur en neemt het hoogteverlies van de ingespoten wervel af.

Literatuur
  1. Clark W, Bird P, Gonski P, Diamond TH, Smerdely P, McNeil HP, et al. Safety and efficacy of vertebroplasty for acute painful osteoporotic fractures (VAPOUR): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2016;388:1408-16. Medline

Auteursinformatie

Contact (h.j.j.verhaar@umcutrecht.nl)

Gerelateerde artikelen

Reacties