Pediatric pain management and sedation handbook.

Media
M. Yaster
E.J. Krane
R.F. Kaplan
C.J. Coté
D.G. Lappe
J.M. Wit
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2219

Pediatric pain management and sedation handbook. Onder redactie van M.Yaster, E.J.Krane, R.F.Kaplan, C.J.Coté en D.G.Lappe. 674 bl., fig., tabellen. Mosby, St. Louis 1997. ISBN 0-8151-9675-X. Prijs: ingen. ƒ 96,80.

Het is nog niet zo lang geleden dat artsen en verpleegkundigen ervan uitgingen dat kinderen minder gevoelig zouden zijn voor pijn dan…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties