Artikel voor onderwijs en opleiding

Prikkelbare darmsyndroom

Illustratie van darmen met een mannetje ertussen
Lisa Vork
Zlatan Mujagic
Ad A.M. Masclee
Jean W.M. Muris
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7704
Abstract

In de rubriek ‘Leerartikel’ beantwoorden experts veelvoorkomende vragen over een bepaald onderwerp. Test je kennis met de onlinetoets.

Toets voor nascholing

Aan dit leerartikel is een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kan verdienen. De toets is beschikbaar tot 26 oktober 2025.

Maak de toets
Overzicht van te behalen accreditatiepunten
Specialisme Punt(en)
Alle BIG-erkende specialismen 1
  • Deze toets geldt voor alle BIG-erkende specialismen en levert je 1 nascholingspunt op. De toets is geaccrediteerd door ABAN, NAPA, KNMP en NVZA.
  • De toets telt mee binnen en buiten het eigen vakgebied voor medisch specialisten, huisartsen, sociaal geneeskundigen,specialisten ouderengeneeskunde, apothekers en physician assistants. De accreditatie geldt niet voor verpleegkundig specialisten.
  • De toewijzing van punten verloopt via PE-online (het herregistratiesysteem) na het invullen van je BIG-nummer.

Het prikkelbaredarmsyndroom (PDS) komt veel voor in de dagelijkse praktijk van de huisarts, mdl-arts en internist. De weg van diagnose tot succesvolle behandeling is vaak een uitdaging, gezien de variërende klachtenpresentatie, multifactoriële pathofysiologie en de vele therapeutische opties, die slechts bij een deel van de patiënten effectief zijn. In dit leerartikel bespreken we de diagnose en behandeling van PDS, met de specifieke focus op de centrale rol van de eerstelijnszorg hierin.

Klachtenpatroon en definitie

Afhankelijk van welke diagnostische criteria worden gebruikt, komt PDS voor bij 5-10% van de bevolking.1 PDS is een syndroom waarbij een multifactoriële pathofysiologie ten grondslag ligt aan de klachten. Het syndroom wordt gedefinieerd als een aandoening van de darm-herseninteractie.2 Er is geen aanvullend onderzoek waarmee PDS kan worden aangetoond. Tegenwoordig wordt de diagnose gesteld op basis van de Rome IV-criteria, waarbij buikpijn met een wisselend of veranderd ontlastingspatroon op de voorgrond staat (tabel 1)…

Auteursinformatie

Catharina Ziekenhuis, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Eindhoven: dr. L. Vork, aios maag-darm-leverziekten. Maastricht UMC+, Maastricht, afd. Maag-Darm-Leverziekten: dr. Z. Mujagic en prof.dr. A.A.M. Masclee, maag-darm-leverartsen; vakgroep Huisartsgeneeskunde: prof.dr. J.W.M. Muris, huisarts.

Contact L. Vork (lisa.vork@mumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Lisa Vork ICMJE-formulier
Zlatan Mujagic ICMJE-formulier
Ad A.M. Masclee ICMJE-formulier
Jean W.M. Muris ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
NTvG Leerartikelen
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties