PCR-test beter dan scan

Lara Harmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:C4728

artikel

Bij het preoperatief screenen van asymptomatische patiënten op een SARS-CoV-2-infectie lijkt de toegevoegde waarde van een CT-thorax naast een PCR-test beperkt. Carl Puylaert van het Amsterdam UMC en collega’s hebben aan het begin van de pandemie onderzoek gedaan naar de opbrengst van deze beide screeningsmethodes (Ann Surg. 2020;272:919-924).

Toen SARS-CoV-2 begin 2020 Nederland bereikte, begonnen ziekenhuizen al snel met routinematige, preoperatieve screening van asymptomatische patiënten. Eerst alleen met een CT-thorax, niet veel later ook met een PCR-test. Wat de beste screeningsmethode en de bijbehorende opbrengst is, was vooralsnog onduidelijk.

Het onderzoek vond plaats in 3 academische en 11 perifere ziekenhuizen in Nederland in de periode 20 maart-24 april 2020. Alle patiënten ≥ 18 jaar zonder covid-19-symptomen die onder volledige narcose zouden worden geopereerd, zijn preoperatief gescreend. Dat waren er 2093, van wie er 869 alleen een CT-thorax ondergingen en 1224 een CT-thorax én een PCR-test.

De screening met alleen een CT-thorax gaf bij 5 patiënten een hoge verdenking (0,6%; 95%-BI: 0,1-1,1). Geen van deze 5 ontwikkelde in de 2 weken na de screening covid-19-symptomen. 3 van de 5 hebben 1 of 11 dagen na de screening ook een PCR-test ondergaan, die in alle gevallen negatief was. In de gecombineerde screeningsgroep testten 18 patiënten positief (1,5%; 95%-BI: 0,8-2,1): 14 (1,1%) hadden een positieve PCR-test en bij 4 (0,7%) gaf de CT-scan een hoge verdenking. Daarmee gaf de CT een aanvullende 0,4% opbrengst. Echter, geen van de patiënten bij wie de CT-scan verdacht was, ontwikkelde later symptomen. Dit gold ook voor ruim de helft van de PCR-positieven.

De meeste operaties zijn na een positieve screening uitgesteld: 2 na de CT- en 17 na de combinatiescreening. Van de negatief gescreende patiënten die zijn geopereerd, ontwikkelden er 3 binnen 2 weken symptomatische covid-19: zij waren allen alleen gescreend met een CT-thorax. Mogelijk dat de scan deze infecties dus niet heeft opgepikt.

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Covid-19
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties