Diagnostisch algoritme voor COVID-19 op de SEH

Onderzoek
18-05-2020
A.S.M. (Ton) Dofferhoff, Annebelle Swinkels, Tom Sprong, Yvonne Berk, Michiel Spanbroek, Marrigje H. Nabuurs-Franssen, Marieke Vermaat, Brigitte van de Kerkhof, Maartje H.C. Willekens en Andreas Voss

Samenvatting

Doel

Evaluatie van een diagnostisch algoritme waarmee een inschatting gemaakt kan worden van het risico op COVID-19 bij patiënten die vanwege het vermoeden hiervan naar de SEH worden verwezen.

Opzet

Retrospectief onderzoek.

Methode

Bij patiënten met koorts zonder duidelijke oorzaak en bij patiënten met recent ontstane luchtwegklachten, al dan niet in combinatie met koorts, werden routinematig een PCR-test, bloedonderzoek (lymfocytenaantal en LDH-concentratie) en CT-onderzoek van de thorax verricht. De CT-scan werd beoordeeld volgens de CO-RADS-classificatie. Op basis van de bevindingen werden de patiënten onderverdeeld in 3 cohorten (bewezen COVID-19, sterk vermoeden van COVID-19 en gering vermoeden van COVID-19) en werden bijbehorende isolatiemaatregelen getroffen.

Resultaten

In de periode 8-31 maart 2020 doorliepen 312 patiënten het algoritme. Bij 69 (22%) patiënten was sprake van bewezen COVID-19. Bij 151 (48%) patiënten was het vermoeden op COVID-19 sterk en bij de resterende 92 (29%) patiënten was dit vermoeden gering. Het percentage patiënten met een positieve PCR-testuitslag en het percentage patiënten met laboratoriumafwijkingen namen toe naarmate de CO-RADS-score toenam. Onder patiënten met een CO-RADS-score van 4 of 5 nam dit percentage verder toe wanneer zij ook een lymfopenie of een verhoogde LDH-concentratie hadden. Op basis van onze bevindingen pasten wij het stroomschema aan.

Conclusie

Bij patiënten die vanwege het vermoeden van COVID-19 naar de SEH worden verwezen kan op basis van klinische symptomen, laboratoriumafwijkingen en lagedosis-CT-onderzoek een goede inschatting gemaakt worden van het risico op COVID-19. Nog voordat de uitslag van de PCR-test bekend is en zelfs wanneer de uitslag negatief is, kunnen patiënten met behulp van het algoritme geclassificeerd worden als ‘bewezen COVID-19-patiënten’.