Paul Schnabel

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:B1551

Paul Schnabel is socioloog, lid van de Eerste Kamer voor D66 en net teruggetreden als hoogleraar van de Universiteit Utrecht.

Wat wilde u vroeger worden?

‘Eerst architect, toen rijk (om kunst te kunnen kopen), vervolgens directeur van het Rijksmuseum en toen ik de ggz goed leerde kennen, psychiater.’

Welke levende arts bewondert u het meest en waarom?

‘Al 80 jaar geleden gestorven, maar voor mij nog heel levend: Sigmund Freud. Ik heb bijna alles van hem gelezen – en dat is veel – en ook veel over hem. Ik ben zelf in psychoanalyse geweest en ik ben daar nog altijd dankbaar voor.’

Wat is de grootste vergissing in uw carrière geweest?

‘In 1991 de eerste decaan worden van de Netherlands School of Public Health, een moeizaam samenwerkingsverband van 3 universiteiten dat financieel nooit de steun van de overheid heeft gekregen die nodig was om nationaal en internationaal een toonaangevend opleidings- en onderzoeksinstituut te worden.’

Wat was de beste stap in uw carrière?

‘Directeur worden (in 1998) van het Sociaal en…

Geloven in gezondheid
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties