Patiëntgebonden onderzoek

J.H.M. Lockefeer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:38-9

Op 4 november jl. werd in Utrecht door de Adviesgroep Stimuleringsprogramma Gezondheidsonderzoek (SGO) een symposium georganiseerd met als titel ‘Patiëntgebonden onderzoek’, waarbij onder anderen als sprekers optraden prof.drs.J.van Londen, prof.dr.A.Querido, prof.dr.J.Lubsen, prof.dr.A.J.Dunning en de directeur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), prof. dr.H.J.van der Molen.

Aanleiding tot de instelling van de SGO-adviesgroep was een uitspraak van de Raad van Advies voor het Wetenschappelijk Beleid (RAWB). Deze had na een beoordeling van het gezondheidsonderzoek in Nederland het patiëntgebonden onderzoek als zwak gekwalificeerd. De adviesgroep kreeg daarom tot taak een aantal stimuleringsprogramma's te ontwikkelen, waarmee met behulp van patiëntgebonden onderzoek de eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg verbeterd en versterkt kan worden. De ministeries van Onderwijs en Wetenschappen en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur zullen voor de uitvoering ervan over een periode van 5 jaar 40 miljoen gulden verstrekken. De adviesgroep is volledig onafhankelijk en werkt bij het toekennen van gelden aan een…

Auteursinformatie

Dr.J.H.M.Lockefeer, internist, Jan Luykenstraat 5, 1071 CJ Amsterdam.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties