Patiënten vinden het uiterlijk van de dermatoloog belangrijk

Onderzoek
M.A. de Rie
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1663
Download PDF

De interactie tussen de patiënt en de hulpverlener is van grote invloed op de uitkomst van het zorgproces. Non-verbale communicatie maakt deel uit van deze interactie en het uiterlijk van de hulpverlener speelt hierbij een belangrijke rol.1 In een recent uitgevoerd onderzoek werd in twee verschillende dermatologische praktijken de houding van 315 patiënten ten aanzien van het uiterlijk van de dermatologische hulpverlener geïnventariseerd.2

Het onderzoek werd verricht in een perifere ziekenhuispraktijk en een privé-kliniek voor algemene dermatologie (geen cosmetische dermatologie). In beide klinieken was dezelfde groep dermatologen werkzaam. De vragenlijst die werd gehanteerd was niet alleen in de Engelse taal, maar ook in het Spaans en Vietnamees beschikbaar. Het onderzoek vond plaats in Californië (VS). Met de vragenlijst werd onderzocht of er een voorkeur bestond voor mannelijke of vrouwelijke artsen, leeftijd of raciale achtergrond. Daarnaast werd geïnformeerd naar uiterlijkheden, zoals kleding (witte jas, dragen van naamplaatje, schoeisel en haardracht). In geval van mannelijke artsen werd onder andere gevraagd naar sieraden (oorring), snor, paardenstaart en open shirt. Bij vrouwelijke artsen naar make-up, nylons en parfum.

Uit dit onderzoek bleek dat patiënten die een privé-kliniek hadden bezocht de duidelijkste mening hadden over het uiterlijk van de dokter. De meeste patiënten hadden geen voorkeur ten aanzien van sekse, leeftijd of ras van hulpverlener. Slechts een minderheid van de ondervraagden had een voorkeur voor een dokter met eenzelfde raciale achtergrond dan wel taal. Meer dan 1 op de 3 patiënten vond het prettig om een arts te zien voorzien van een naamplaatje, een witte jas, een nette broek (mannen) en dito schoenen. Niet gewaardeerd werd het dragen van sandalen, klompen, jeans, een openstaand shirt, oorbellen en lang haar/paardenstaart (mannen).

Deze studie bevestigt eerdere studies die meer dan 20 jaar geleden werden uitgevoerd bij onder anderen internisten. Ook toen werd geconstateerd dat in onze westerse maatschappij, die steeds minder formeel wordt, patiënten nog steeds de voorkeur geven aan het traditionele uiterlijk van een dokter. Zelfs al is op de televisie dokter Kildare allang vervangen door Marc Green (ER), toch kiest de patiënt voor dokter Rossi (Peyton Place). Dit geldt met name voor patiënten die zelf kunnen kiezen voor hun behandelaar (privé-kliniek). De bevinding dat slechts een minderheid van de patiënten een voorkeur had voor een behandelaar met eenzelfde raciale achtergrond is in onze multiculturele samenleving een interessant gegeven.

Literatuur
  1. Gjerdingen DK, Simpson DE, Titus SL. Patients’ andphysicians attitudes regarding the physician's professional appearance.Arch Intern Med 1987;147:1209-12.

  2. Kanzler MH, Gorsulowsky DC. Patients’ attitudesregarding physical characteristics of medical care providers in dermatologicpractices. Arch Dermatol 2002;138:463-6.

Gerelateerde artikelen

Reacties