Minder antibiotica op de SEH en hoger sterfterisico*

Patiënten met een infectie zonder koorts

Drie thermometers met oplopende temperaturen.
Dubbelpublicatie
Romy Schuttevaer
Anniek Brink
Jelmer Alsma
Jurriaan E.M. de Steenwinkel
Annelies Verbon
Stephanie C.E. Klein Nagelvoort-Schuit
Hester F. Lingsma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6744

Koorts is vaak een symptoom van een infectie. Er wordt mogelijk aangenomen dat ernstiger ziek-zijn gepaard gaat met een hogere lichaamstemperatuur. Eerdere studies toonden echter aan dat patiënten met sepsis en normothermie (36,1-38,0 °C) een hoger sterfterisico hebben dan patiënten met sepsis en koorts (> 38,0 °C). Mogelijk komt dit doordat de infectie niet goed wordt herkend bij patiënten zonder koorts en zij daardoor te laat met een antibiotische behandeling beginnen. Met dit onderzoek wilden wij inzicht krijgen in het verband tussen lichaamstemperatuur en de kans op antibiotische behandeling op de SEH bij patiënten met een mogelijke infectie. Ook onderzochten we het verband tussen lichaamstemperatuur en het risico op sterfte.

Methode

In de periode 2012-2016 verrichtten wij een observationeel retrospectief cohortonderzoek op de SEH van het Erasmus MC. Alle volwassen patiënten bij wie een bloedkweek werd afgenomen vanwege het vermoeden van een infectie, namen deel aan het onderzoek. De tympaan…

Auteursinformatie

Erasmus MC, Rotterdam. Afd. Interne Geneeskunde: dr. R. Schuttevaer, anios (tevens: OLVG, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam); dr. A. Brink, aios (tevens: Ikazia Ziekenhuis, afd .Interne Geneeskunde, Rotterdam); dr. J. Alsma, internist; prof.dr. A. Verbon, internist (tevens: UMC Utrecht, afd. Interne Geneeskunde, Utrecht); prof.dr. S.C.E. Klein Nagelvoort-Schuit, internist (tevens: UMCG, Raad van Bestuur, Groningen). Afd. Medische Microbiologie en Infectieziekten: dr. J.E.M. de Steenwinkel, arts-microbioloog. Afd. Publieke Gezondheid: prof.dr. H.F. Lingsma, epidemioloog.

Contact R. Schuttevaer (r.schuttevaer@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Romy Schuttevaer ICMJE-formulier
Anniek Brink ICMJE-formulier
Jelmer Alsma ICMJE-formulier
Jurriaan E.M. de Steenwinkel ICMJE-formulier
Annelies Verbon ICMJE-formulier
Stephanie C.E. Klein Nagelvoort-Schuit ICMJE-formulier
Hester F. Lingsma ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Public Health
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties