Patiënten met een chronische psychose in de huisartsenpraktijk: actief volgen

Klinische praktijk
M.J.T. Oud
J. Schuling
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:697-3
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 701.

Dames en Heren,

De afgelopen twintig jaar vond de zorg voor chronisch psychiatrische patiënten in toenemende mate buiten het ziekenhuis plaats. Zorg binnen de maatschappij biedt deze groep patiënten de mogelijkheid een volwaardiger leven te leiden, mits zij zich in de maatschappij kunnen handhaven en in crisissituaties adequaat behandeld worden. Deze verschuiving van de zorg voor chronisch psychiatrische patiënten naar buiten het ziekenhuis kan tot gevolg hebben dat er bij problemen een beroep wordt gedaan op de huisarts.

In deze klinische les bespreken wij patiënten bij wie in de voorgeschiedenis de diagnose ‘schizofrenie’ of ‘bipolaire stoornis’ door de psychiater is vastgesteld. De prevalentie van chronisch verlopende psychose in de huisartsenpraktijk bedraagt ongeveer 10 patiënten per huisartsenpraktijk. De incidentie van een nieuwe episode is bij schizofrenie 0,2-0,4 per jaar, bij de affectieve psychose 0,3 per jaar.1 2 Ook al komt een psychotische…

Auteursinformatie

Gezondheidscentrum Lewenborg, Postbus 9109, 9703 LC Groningen.

Mw.M.J.T.Oud, huisarts.

Rijksuniversiteit, vakgroep Huisartsgeneeskunde, Groningen.

Dr.J.Schuling, huisarts.

Contact mw.M.J.T.Oud (m.j.t.oud@knmg.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties