Partiële dwarslaesie na een val bij patiënten met cervicale wervelkanaalstenose

Klinische praktijk
Aladdin Taha
Stef L.M. Bakker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D1982
Abstract

Dames en Heren,

Wanneer patiënten op de Spoedeisende Hulp (SEH) binnengebracht worden na een hoogenergetisch trauma, zal eventueel myelumletsel over het algemeen snel vastgesteld worden. Bij een pre-existente cervicale wervelkanaalstenose kan een laagenergetisch hyperextensietrauma van de nek echter al leiden tot een significante toename van myelumcompressie en het ontstaan van symptomen. De symptomen die hierbij kunnen optreden zijn divers, wat het moeilijk maakt om dit beeld vroegtijdig te herkennen. In deze klinische les beschrijven wij twee ziektegeschiedenissen ter illustratie van de diversiteit in de klachten.

Patiënt A, een 69-jarige, alleenwonende man van Oost-Europese afkomst, werd door zijn familie verward thuis aangetroffen en naar de SEH gebracht. Zijn voorgeschiedenis vermeldde diabetes mellitus type 1 en benigne prostaathypertrofie. Als medicatie gebruikte hij insuline en tamsulosine. Op de SEH zagen wij een schreeuwende, matig instrueerbare man, waardoor adequate anamnese en neurologisch onderzoek niet mogelijk waren. Heteroanamnestisch bleek dat patiënt de avond ervoor nog…

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Neurologie, Rotterdam.

Drs. A. Taha, anios neurologie.

Franciscus locatie Gasthuis, afd. Neurologie, Rotterdam.

Dr. S.L.M. Bakker, neuroloog.

Contact drs. A. Taha (a.taha@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Aladdin Taha ICMJE-formulier
Stef L.M. Bakker ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties