Is paracetamol bij acute lage rugpijn echt nodig?

Onderzoek
A. Margriet Huisman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8591

Waarom dit onderzoek?

Wereldwijd wordt paracetamol aanbevolen als eerstelijnspijnstiller voor patiënten met acute lage rugpijn. Aan dit advies ligt echter geen bewijs ten grondslag.

Onderzoeksvraag

Helpt paracetamol 3 maal daags (3990 mg/dag) of inname naar behoefte om de tijd tot herstel van acute lage rugpijn te verkorten, vergeleken met placebo…

Auteursinformatie

Contact (m.huisman@sfg.nl)

Ook interessant

Reacties

Igor
Dijkers

Medicatie: NIET de eerste keus bij rugklachten

Rug gerelateerde klachten zijn een zeer omvangrijk en kostbaar probleem in de westerse samenleving. Schattingen voor de Nederlands situatie bedragen circa 1,3 miljard aan directe kosten1 en een veelvoud hiervan aan indirecte kosten door verminderde arbeidsinzetbaarheid.

Het is van groot maatschappelijk belang dat acute lage rugpijn adequaat bestreden wordt en er sterk op preventie van chroniciteit wordt ingezet. Paracetamolgebruik draagt niets bij aan verbetering van acute lage rugklachten. Het gebruik van andere, veel gevaarlijkere, medicatie (NSAIDS) om acute lage rugpijn te verlichten heeft geen additionele waarde3.

In het besproken Lancet artikel wordt dan ook aangegeven dat het “onduidelijk is welke medicatie de voorkeur verdient in het management van lage rugklachten.”3 Mogelijk is een betere vraag: welke interventie, en niet persé medicatie, te prefereren valt in het management van lage rugklachten. Immers voor zowel lage rugpijn4 als nekpijn5 zijn er RCTs die laten zien dat inzet van spinale manipulatie/mobilisatie (eventueel in combinatie met thuisoefeningen) superieur is aan het gebruik van medicatie. Gezien de mechanische aard van het merendeel van de rugklachten is het waarschijnlijker dat de oplossing gezocht dient te worden in een biomechanische benadering en niet uitsluitend in een biochemische.

Wervelkolom gerelateerde klachten zijn complex en multifactorieel van aard. Behandeling en begeleiding hiervan dient ons inziens te geschieden door specifiek hiervoor geschoolde academici die op basis van evidentie kunnen putten uit een scala aan conservatieve interventies. Formele invulling van deze “niche” in de Nederlandse gezondheidszorg lijkt wenselijk: momenteel bemoeien talloze zorgverleners zich met het bestrijden van rug- en nekproblemen, veelal zonder een specifiek gerichte opleiding. Een medicamenteuze benadering is inmiddels bewezen ineffectief voor acute lage rugpijn3, en het is tijd voor een door evidentie geïnformeerde specialist op het gebied van zorg voor de wervelkolom.  

I. Dijkers, Chiropractor

Bestuurslid Nederlandse Chiropractoren Associatie

Referenties

1 http://www.nationaalkompas.nl/

2 Huisman (2015) Is paracetamol bij acute lage rugpijn echt nodig? Ned Tijdschr Geneeskd 159: A8591

3 Williams CM et al (2014) Efficacy of paracetamol for acute low-back pain: a double-blind, randomized controlled trial. Lancet. 384(9954):1586-96.

4 von Heymann WJ et al (2013) Spinal high-velocity low amplitude manipulation in acute nonspecific low back pain: a double-blinded randomized controlled trial in comparison with diclofenac and placebo. Spine (Phila Pa 1976). 38(7):540-8

5 Bronfort G et al (2012) Spinal manipulation, medication, or home exercise with advice for acute and subacute neck pain: a randomized trial. Ann Intern Med. 156(1 Pt 1):1-10.

A. Margriet
Huisman

Hartelijk dank voor uw aanvullingen op paracetamol bij acute lage rugpijn. Ik ben het ermee eens dat acute lage rugpijn een belangrijk probleem is en dat dit adequaat bestreden moet worden, vooral ook om recidieven te voorkomen. Thuisoefeningen met leefregels toegevoegd aan spinale mobilisatie betreft mensen met nekpijn en niet mensen met acute lage rugpijn.(1) Een Cochrane review uit 2012 met trials tot 31-3-2011 met 2674 patiënten uit 20 trials concludeert “dat ‘spinal manipulative therapy’ (SMT) niet effectiever is bij mensen met acute lage rugpijn dan inerte interventie, placebo-SMT of als SMT wordt toegevoegd aan een andere behandeling”.(2) Resteert dat leefregels gebaseerd op richtlijnen de basis is van de benadering van mensen met acute lage rugpijn.


Margriet Huisman, reumatoloog

Referenties

   1.   Bronfort G, Evans R, Anderson AV, Svendsen KH, Bracha Y, Grimm RH. Spinal manipulation, medication, or home exercise with advice for acute and subacute neck pain: a randomized trial. Ann Intern Med 2012;156:1-10.

   2.   Rubinstein SM, Terwee CB, Assendelft WJ, de Boer MR, van Tulder MW. Spinal manipulative therapy for acute low-back pain. Cochrane Database Syst Rev 2012;9:CD008880.

Dank voor uw beknopte reactie. Inderdaad is de conclusie uit de door u aangehaalde Cochrane review (1) zoals u stelt. De auteurs geven echter ook zeer duidelijk aan dat er beperkingen zijn in de stelligheid van hun conclusies èn dat “toekomstig onderzoek waarschijnlijk van grote invloed gaat zijn op deze inschattingen.” De datacollectie voor deze review was tot 31 maart 2011.
De RCT van 2013(2), waarnaar ik refereer in mijn eerdere reactie, is een voorbeeld van een dergelijk “toekomstig onderzoek”. Bovendien is het een RCT waarin twee interventies direct met elkaar vergeleken worden. De conclusie hieruit is overduidelijk:  spinale manipulatie is significant beter dan het gebruik van diclofenac en klinisch superieur aan placebo voor tenminste een subgroep van patiënten met acute lage rugpijn.
Acute aspecifieke lage rugpijn patiënten vormen geen homogene groep en door behandeling op maat te bieden verbeteren resultaten (3). Dergelijk maatwerk verlangt een specialist in biomechanica van de wervelkolom die kan putten uit een scala aan interventie mogelijkheden zoals stabilisatietraining, spinale manipulatie en ADL adviezen. Het is onwaarschijnlijk dat één algemene richtlijn voor (sub)acute aspecifieke lage rugpijn hierin kan volstaan.   

Igor Dijkers, chiropractor

 
Referenties

Rubinstein SM, Terwee CB, Assendelft WJ, de Boer MR, van Tulder MW. Spinal manipulative therapy for acute low-back pain. Cochrane Database Syst Rev 2012;9:CD008880
von Heymann WJ, Schloemer P, Timm J, Muehlbauer B. Spinal high-velocity low amplitude manipulation in acute nonspecific low back pain: a double-blinded randomized controlled trial in comparison with diclofenac and placebo. Spine (Phila Pa 1976). 2013 38(7):540-8.

Brennan GP, Fritz JM, Hunter SJ, Thackeray A, Delitto A, Erhard RE. Identifying subgroups of patients with acute/subacute "nonspecific" low back pain: results of a randomized clinical trial. Spine (Phila Pa 1976). 2006 31(6):623-31.