Panniculitis mesenterica: uiteenlopende presentaties

Klinische praktijk
Debbie G.J. Robbrecht
Fazil Alidjan
Bob Eikemans
Dirk A.W. Haans
Coen van Guldener
Peter van Wijngaarden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4555
Abstract

Dames en Heren,

Enkele jaren geleden werd aan 10 chirurgen en 12 radiologen in een Engels ziekenhuis gevraagd wat zij wisten over panniculitis mesenterica.1 Alle chirurgen bleven het antwoord schuldig en slechts 1 radioloog had enige kennis van dit ziektebeeld. Panniculitis mesenterica is een niet-specifieke, acute of chronische ontsteking van het mesenteriale vetweefsel die kan leiden tot vetnecrose en fibrose. In de literatuur zijn slechts 200-300 patiënten beschreven; dit zijn grotendeels casusbeschrijvingen en kleine patiëntenseries.1-4 Omdat er weinig over deze aandoening bekend is en het klinisch beeld en beloop sterk kunnen verschillen, presenteren wij 3 casussen die deze aspecten illustreren.

Patiënt A is een 44-jarige vrouw die sinds 10 dagen aanvalsgewijze pijn in de rechter buikhelft had. Haar gewicht was stabiel en ze had geen koorts. De voorgeschiedenis vermeldde een cholecystectomie 21 jaar geleden. Behalve anticonceptie gebruikte patiënte geen medicatie. Bij een echo van het abdomen werden meerdere…

Auteursinformatie

Amphia Ziekenhuis, Breda.

Afd. Interne geneeskunde: drs. D.G.J. Robbrecht en drs. F. Alidjan, aiossen interne geneeskunde; drs. B. Eikemans, aios cardiologie (thans: afd. Cardiologie); dr. C. van Guldener en drs. P. van Wijngaarden, internisten.

Afd. Radiologie: drs. D.A.W. Haans, radioloog.

Contact drs. D.G.J. Robbrecht (debbie_robbrecht@hotmail.com)

Verantwoording

Kristof Duthoi, patholoog Amphia Ziekenhuis, Breda, hielp bij het selecteren en omschrijven van het histopathologische plaatje.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 27 april 2012

Ook interessant

Reacties