Het effect van hormonale substitutie

Panhypopituïtarisme bij helft van identieke tweeling

Klinische praktijk
Harrij del Canho
Janiëlle van Alfen-van der Velden
Riwka del Canho
Barto Otten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3084
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Panhypopituïtarisme op de kinderleeftijd is zeldzaam. Nog zeldzamer is het als de aandoening voorkomt bij een jongen met een identieke, maar gezonde tweelingbroer. Bij een dergelijke patiënt zijn de gevolgen van de hormonale uitval en het effect van substitutie goed te bestuderen.

Casus

Een 6-jarige jongen kwam bij de kinderarts vanwege een afbuigende lengtegroei. Hij was duidelijk kleiner dan zijn eeneiige tweelingbroer, had een toegenomen abdominale vetmassa en een kleinere penis. Bij nadere laboratoriumdiagnostiek bleek er sprake te zijn van een centrale hypothyreoïdie, hypocortisolisme en een groeihormoondeficiëntie. Na hormonale substitutie verbeterde de groeisnelheid. Op de leeftijd van 15 jaar werd gestart met behandeling met testosteron in verband met een uitblijvende puberteit en een verminderde groeisnelheid. Uiteindelijk werd de patiënt enkele centimeters langer dan zijn tweelingbroer.

Conclusie

In het eerste levensjaar zijn er geen nadelige consequenties voor de groei aantoonbaar van panhypopituïtarisme. Hierna vindt duidelijke groeivertraging plaats. Bij voldoende suppletie kan volledige inhaalgroei optreden.

Auteursinformatie

Medisch Spectrum Twente, afd. Kindergeneeskunde, Enschede.

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Kindergeneeskunde, subafd. Metabole en Endocriene Ziekten, Nijmegen.

Dr. J. van Alfen-van der Velden en dr. B. Otten, kinderartsen-endocrinologen.

Maasstad Ziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Rotterdam.

Drs. R. del Canho, kinderarts.

Contact dr. J. van Alfen-van der Velden (J.vanAlfen@cukz.umcn.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 26 juni 2011

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties