Palliatieve zorg voor een dakloze

Klinische praktijk
Marcel T. Slockers
Frans P.M. Baar
Petra den Breejen
Christian J. Slockers
Eric C.T. Geijteman
Judith A.C. Rietjens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9287
Abstract

Dames en Heren,

Nederland heeft ongeveer 25.000 daklozen. Ze hebben een substantieel slechtere gezondheid dan de algemene bevolking, een langere periode van ziekten vóór hun overlijden en een sterk verminderde levensverwachting.1,2 Bovendien is er vaak sprake van middelenmisbruik.1 Dit maakt palliatieve zorg voor deze doelgroep uiterst complex. We evalueren de casus van een dakloze patiënt die palliatieve zorg behoefde, en de keten van problemen die vervolgens ontstond voor hem, zijn naasten en de vele betrokken hulpverleners en instanties. Dit brengt diverse lessen aan het licht.

Patiënt A, een 55-jarige man die aan heroïne en cocaïne verslaafd was, werd vanwege hevige pijn met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Enige tijd hiervoor was bij hem een kleincellig longcarcinoom geconstateerd met uitgebreide uitzaaiingen in de lever, milt en para-aortale klieren. Vanwege zijn matige conditie waren er geen antitumorbehandelingen meer mogelijk. Hij werd behandeld met oxycodon, waarna de pijn draaglijk werd…

Auteursinformatie

Tehuis voor daklozen Havenzicht, Rotterdam.

Drs. M.T. Slockers, huisarts-straatdokter (tevens: Gezondheidscentrum DWL de Esch, Rotterdam); P. den Breejen, verpleegkundige.

Laurens Cadenza, Rotterdam.

Drs. F.P.M. Baar, specialist ouderengeneeskunde en consulent palliatieve zorg.

Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam.

C.J. Slockers, masterstudent geneeskunde.

Erasmus MC, afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg, Rotterdam.

Drs. E.C.T. Geijteman, arts-onderzoeker (tevens: Erasmus MC, afd. Interne Oncologie); dr. J.A.C. Rietjens, senior onderzoeker.

Contact dr. J.A.C. Rietjens (j.rietjens@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Marcel T. Slockers ICMJE-formulier
Frans P.M. Baar ICMJE-formulier
Petra den Breejen ICMJE-formulier
Christian J. Slockers ICMJE-formulier
Eric C.T. Geijteman ICMJE-formulier
Judith A.C. Rietjens ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties