Is oxytocine nuttig bij psychologische behandeling voor PTSS?

Onderzoek
Laura E. de Wit
Joeri Tijdink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D4862

Waarom dit onderzoek?

Na blootstelling aan een trauma kan een posttraumatische stressstoornis (PTSS) ontstaan. Deze wordt gekenmerkt door herbelevingen, nachtmerries, vermijding, verslechterde stemming en verhoogde prikkelbaarheid. PTSS houdt verband met een verstoorde regulatie van de angstrespons en met een verminderde emotieregulatie. Behadelingen voor PTSS zijn erop gericht de interpretatie van…

Auteursinformatie

Contact L.E. de Wit (le.de.wit@antoniusziekenhuis.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Laura E. de Wit ICMJE-formulier
Joeri Tijdink ICMJE-formulier
Oxytocine bij behandeling PTSS?
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie

Ook interessant

Reacties