Overdracht van 'monkey pox'-virus van mens op mens.

Nieuws
J.B. Meijer van Putten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:900-1
Download PDF

Overdracht van ‘monkey pox’-virus van mens op mens. – In het toch al zo geteisterde Zaïre is een nieuwe virusepidemie uitgebroken. Die wordt veroorzaakt door een genetische verwant van het zo gevreesde pokkenvirus. Het gaat hier om ‘monkey pox’, een orthopoxvirus waarvan eekhoorns het reservoir zijn, maar dat ook kan worden overgedragen op mensen. (De naam ‘apenpokken’ is dus eigenlijk niet correct; apen worden net als de mens sporadisch besmet.)

Hoewel de epidemie al sinds begin 1996 woedt in een 12-tal dorpen in de centraal gelegen provincie Kasai Oriental, is ze pas dit jaar opgemerkt. Intussen zijn er 92 ziektegevallen waargenomen, waarvan 3 met dodelijke afloop. De Amerikaanse Centers of Disease Control and Prevention (CDC) zijn verontrust, omdat het virus ook van mens op mens lijkt te worden overdragen (MMWR 1997;46:304-7).

Het beeld van monkey pox is klinisch vergelijkbaar met dat van de ‘echte’ pokken: blaren over het hele lichaam, hoge koorts en ademhalingsproblemen. De eerste besmettingen in Zaïre zijn veroorzaakt door boomeekhoorns in het Centraal-Afrikaanse regenwoud. Toen echter eenmaal de eerste mensen besmet waren, schijnt de ziekte zich verder verbreid te hebben door overdracht tussen mensen onderling. Eén patiënt lijkt in de loop van een paar maanden zelfs een hele reeks familieleden besmet te hebben. Een dergelijke overdracht van mens op mens heeft men bij een eerdere epidemie in de jaren zeventig niet kunnen constateren. Het aantal sterfgevallen is nu overigens lager dan toen, 3 in plaats van 10.

Vooral kinderen zijn gevoelig voor de ziekte. Dat komt, omdat zij niet gevaccineerd zijn tegen pokken. Een pokkenvaccinatie biedt namelijk ook bescherming tegen monkey pox. Nu na het uitsterven van de pokken dergelijke vaccinaties niet meer nodig geacht worden, zijn kinderen dus onbeschermd tegen monkey pox.

Als de monkey pox zich verder blijft verbreiden, zal wellicht een hernieuwde vaccinatie tegen pokken noodzakelijk worden. De CDC vinden echter dat zo'n drastische maatregel nu nog niet op zijn plaats is. Eerst moet men proberen om de ziekte op andere manieren te stuiten, bijvoorbeeld door slechts één persoon contact te laten hebben met verdachte gevallen (bij voorkeur het oudste lid van het huishouden, die óf monkey pox heeft gehad óf een litteken van een vaccinia-enting vertoont). Er moet ook onderzocht worden waarom de besmetting met monkey pox nu plotseling zulke grote vormen aanneemt. Komt de bevolking wellicht meer in aanraking met de flora en fauna in het regenwoud?

Dr. Yvan Hutin, een van de leden van het CDC-team in Zaïre, zegt dat hij nog niet weet hoe groot dit vermogen van het monkey-poxvirus is om van mens op mens over te springen. Hoe snel kan de ziekte zich verder onder de bevolking verbreiden? Het is dus nog onduidelijk of de aandoening kan resulteren in een grote epidemie. Daar is men in Zaïre bijzonder bang voor vanwege de vele vluchtelingenkampen. Overigens had Hutin voor de Amerikaanse bevolking, die nogal snel in paniek is bij infectieziekten, waar dan ook, een geruststellende mededeling. Het gaat hier om een virus uit het Afrikaanse regenwoud en het is daarom uiterst onwaarschijnlijk dat deze ziekte zich naar de VS zal verbreiden.

Gerelateerde artikelen

Reacties