Over weemoed en deemoed

Opinie
J. van Gijn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:1

Sinds 1857 brengt het Tijdschrift elke week wetenschappelijk nieuws aan Nederlandstalige geneeskundigen. De bijkomende berichtgeving over beroepsbelangen is na de oorlog overgenomen door Medisch Contact. Ons blad wordt gelezen in spreekkamers en huiskamers van specialisten en huisartsen, maar ook in kantoren van sociaal-geneeskundigen en aan keukentafels van studentenhuizen.

In de laatste 13 jaar heeft prof.dr.A.J.Dunning als voorzitter van de Hoofdredactie er op uitnemende wijze voor gezorgd dat er steeds voldoende interessants te lezen viel voor ieder uit de rijk geschakeerde kring van meer dan 30.000 abonnees. De indeling en vormgeving werden waar nodig aangepast aan de eisen des tijds, met vermijding van modieuze grillen. Collega Dunning paart de gave van het woord, die hij in zo ruime mate bezit, aan een brede kennis van de geneeskunde en de gezondheidszorg. Wat betreft zijn werk bij het Tijdschrift heeft hij deze talenten grotendeels in dienst gesteld van andermans geschriften. De lezer kan…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties