Over Frederik van Eeden als psychiater
Open

Stand van zaken
30-09-1986
H.C. Rümke

Over Frederik van Eeden als psychiater is weinig bekend. Voor zo ver ik weet is over dit gedeelte van zijn werkzaamheden nooit systematisch geschreven. Dr. Van Renterghem, met wie Van Eeden van 1887-1893 samenwerkte, gaf een bijdrage tot het ter gelegenheid van Van Eeden's 70ste verjaardag (1930) uitgekomen ‘Liber amicorum’. Door bestudering van Van Eeden's werken bleek mij dat Van Renterghem slechts een onvolledig beeld geeft. Het artikel bevestigt nog eens dat Van Eeden met hem een voorvechter is geweest van de therapeutische hypnose, zo als deze door Liébault werd toegepast. Zij beiden mogen daardoor gerekend worden tot de grondleggers van de psychotherapie in Nederland. Dit feit is van algemene bekendheid. Dat Frederik van Eeden veel meer heeft gedaan dan als psychotherapeut werken, dat hij zich meer dan enig ander theoretisch heeft bezig gehouden met de consequenties waartoe zijn kennis van hypnose en psychotherapie hem bracht is van veel groter ...