Over Frederik van Eeden als psychiater

Klinische praktijk
H.C. Rümke
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:1732-4

Over Frederik van Eeden als psychiater is weinig bekend. Voor zo ver ik weet is over dit gedeelte van zijn werkzaamheden nooit systematisch geschreven. Dr. Van Renterghem, met wie Van Eeden van 1887-1893 samenwerkte, gaf een bijdrage tot het ter gelegenheid van Van Eeden's 70ste verjaardag (1930) uitgekomen ‘Liber amicorum’. Door bestudering van Van Eeden's werken bleek mij dat Van Renterghem slechts een onvolledig beeld geeft. Het artikel bevestigt nog eens dat Van Eeden met hem een voorvechter is geweest van de therapeutische hypnose, zo als deze door Liébault werd toegepast. Zij beiden mogen daardoor gerekend worden tot de grondleggers van de psychotherapie in Nederland. Dit feit is van algemene bekendheid. Dat Frederik van Eeden veel meer heeft gedaan dan als psychotherapeut werken, dat hij zich meer dan enig ander theoretisch heeft bezig gehouden met de consequenties waartoe zijn kennis van hypnose en psychotherapie hem bracht is van veel groter…

Auteursinformatie

Prof.dr.H.C.Rümke, destijds hoogleraar in de Psychiatrie te Utrecht; overleden in 1967.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties