Over de werking der zoutzure apomorphine

Onderzoek
Perrot, A.E. de
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1875;19:522-3