De werking van Cantharidinezure zouten

Onderzoek
Feltkamp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1891;35:326-8