Over de oorzaken der verbreiding van de lepra. Een waarschuwend woord hoofdzakelijk gericht tot de bewoners van Suriname

Media
Landré, Ch.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1889;33:586