Waarschuwende woorden aan het adres van ziekenfondsbesturen

Posthuma, L.L.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1935;79:5471-2