Over de functie van het Koloniaal Militair Invalidenhuis Bronbeek

Perspectief
A.H.M. Kerkhoff
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1751-4

Inleiding

Bij de geschiedkundige beschrijving van ziekenhuizen en andere (para)medische instellingen wordt vaak weinig aandacht besteed aan de vraag welk doel men met de vestiging precies voor ogen had. Het gebouw en zijn inrichting, de inventaris en de reglementen lijken in dezen veelal zo'n duidelijke taal te spreken dat expliciete beschouwingen over de toenmalige beweegredenen al snel overbodig worden geacht. Toch kunnen deze niet onvermeld blijven. Onze voorvaderen koesterden, ook ten aanzien van het gebruik van wat we thans ‘intramurale voorzieningen’ noemen, vaak andere opvattingen dan men op grond van de huidige inzichten zou verwachten.

Dat de opvattingen in de tijd van de oprichting zelf reeds flinke verschillen konden tonen, leert ons de geschiedenis van het Koloniaal Militair Invalidenhuis op het landgoed Bronbeek, dat bij Koninklijk Besluit van 31 oktober 1863 werd gevestigd. De geschiedenis van de oprichting van dit huis is voortreffelijk beschreven door majoor b.d. Van der Weide…

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit, faculteit der Geneeskunde, vakgroep Metamedica, Postbus 2087, 2301 CB Leiden.

Dr.A.H.M.Kerkhoff, arts algemene gezondheidszorg.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties