Over alkaptonurie

Onderzoek
Grutterink, A. en Hijmans van den Bergh, A.A.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1907;51:1117-30