Alkaptonurie

Onderzoek
Dijkstra, P.F. en Vugt, A.C. van
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1977;121:2069-73