Oudere met hoge bloeddruk valt minder

Illustratie van een mannetje met een stok die valt
Nienke Fleuren
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:C5644

Een hogere systolische bloeddruk hangt samen met een verminderd valrisico bij 85-plussers. Dat blijkt uit onderzoek onder een groep ouderen uit Leiden.

David Röthlisberger en Katharina Jungo (Universität Bern, Zwitserland) en collega’s (PLoS One. 2023;18:e0295976) analyseerden gegevens uit de Leiden 85-plus Studie.

In deze cohortstudie kregen inwoners van Leiden vlak na hun 85e verjaardag een onderzoeker op bezoek voor een interview en bloeddrukmetingen. Het onderzoek herhaalde zich jaarlijks gedurende 5 jaar, ongeacht of de deelnemer zelfstandig bleef wonen of inmiddels was verhuisd naar een verzorgings- of verpleeghuis. De huisarts of verpleeghuisarts beantwoordde jaarlijks de vraag of de deelnemer was gevallen met medisch letsel.

De deelnemers (n = 544; 66% vrouw) hadden een gemiddelde systolische bloeddruk van 155 mmHg in rust…

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Dit artikel wordt besproken in#31 Nieuwe antistollingsmedicatie?
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Ik heb sterke ethische bezwaren tegen  deze publicatie, de zoveelste post-hoc analyse uit de Leiden 85 Plus studie, en tegen de kritiekloze overname van de conclusies van deze publicatie in het NTvG. 

We weten intussen dat deze Leiden 85-plus studie sterk gekleurd is door bias. De hoofdconclusie van die studie was dat hoge bloeddruk bij ouderen >85 jaar goed is, eigenlijk voor zo ongeveer alles. Dat heeft het beleid ten aanzien van behandeling van hoge bloeddruk bij ouderen jaren gekleurd, en dat doet het misschien nog steeds. Maar de Leiden 85-plus studie was observationeel, met alle risico's op confounding die daar bij horen. Dat die confounding er was werd pijnlijk duidelijk toen de HYVET studie werd gepubliceerd. Een RCT die aantoonde dat bij ouderen >80 jaar het helemaal niet gunstig is om een hoge bloeddruk te hebben (1).  

Als je al weet dat een dataset getroebleerd is door bias, hoe ethisch is het dan om toch weer een post-hoc analyse te gaan doen? Je kunt tevoren al voorspellen dat in deze dataset hoge bloeddruk een gunstige factor is voor veel mogelijke uitkomstmaten. Zo ook voor vallen met letsel. Wat ik vrees is dat de boodschap toch blijft hangen op het netvlies van de lezers en vertaald wordt naar beleid over behandeling van hoge bloeddruk, waarbij vergeten wordt dat deze analyse en deze dataset dat helemaal niet toelaten. Krijgt een 86 jarige patiënt met een bovendruk van 170 mmHg straks te horen 'dat is een prima bloeddruk hoor, nu heeft u minder risico om te vallen'? 

Jurgen A.H.R. Claassen, klinisch geriater
Literatuur
  1. Beckett NS, Peters R, Fletcher AE, Staessen JA, Liu L, Dumitrascu D, Stoyanovsky V, Antikainen RL, Nikitin Y, Anderson C, Belhani A, Forette F, Rajkumar C, Thijs L, Banya W, Bulpitt CJ; HYVET Study Group. Treatment of hypertension in patients 80 years of age or older. N Engl J Med. 2008;358(18):1887-98. doi: 10.1056/NEJMoa0801369.