Foto: Joost Hoving

Oude helden, jonge honden
Open

Redactioneel
14-02-2019
Pieter van Eijsden

Onlangs werd aangetoond dat de verschillende psychiatrische ziekten veel genetische overlap vertonen, terwijl dat bij de neurologische hersenziekten juist niet zo is (D3450). Onze voorgangers lijken dus de scheiding tussen die vakgebieden op het juiste genetische plekje te hebben gelegd. Een goede gelegenheid om betrokkenen uit die tijd, Jan van Gijn en Herman van Praag, te vragen hoe dat zo gekomen is en wat deze nieuwe informatie toevoegt (D3353).

Tegelijkertijd is het NTvG er ook voor ‘de jonge honden’. Met enige regelmaat krijgen we manuscripten van studenten, maar slechts zelden van het niveau dat zesdejaars student Ellen Gubbels weet te brengen (D3020). Zij schreef een ...