Osteoporosis.

Media
R.M. Francis
J.H.M. Lockefeer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1375

Osteoporosis. Pathogenesis and management. Onder redactie van R.M.Francis. 187 bl., fig., tabellen. Kluwer, Dordrecht 1990. ISBN 0-7462-0086-2. Prijs: geb. ƒ 96,-.

Vooral in de laatste 5 jaar is osteoporose, meer dan andere metabole botziekten, in de belangstelling komen te staan van endocrinologen, gynaecologen en geriaters. Regelmatig verschijnen verslagen van consensusbijeenkomsten betreffende…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties