Osteoporose en verhoogd fractuurrisico

Artikel voor onderwijs en opleiding
Leerartikel
26-08-2020
Yvonne H.M. Krul-Poel, Patrick J.W.S. Vrijlandt, Petra J.M. Elders, Joop P. van den Bergh, Willem F. Lems en Renate T. de Jongh

De impact van osteoporotische fracturen op het dagelijks functioneren is aanzienlijk, onder andere door pijn, afgenomen zelfstandigheid en verlies aan arbeidscapaciteit. De beschikbare diagnostiek en goedkope behandelopties maken osteoporose geschikt voor primaire en secundaire preventie. In dit leerartikel geven wij antwoord op vragen uit de praktijk over osteoporose.

Aanvaard op 25-06-2020.
Gepubliceerd op 26-08-2020.
In print verschenen in week 35 2020.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4852