Osteomyelitis bij pasgeborenen

Onderzoek
H.N. Caron
H. Behrendt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:1651-4
Abstract

Samenvatting

De gegevens van 12 pasgeborenen (1-28 dagen oud) met osteomyelitis bij wie de diagnose gesteld werd in de periode 1975-1987, worden vermeld. Bij 5 van de zwangerschappen kwamen complicaties voor. Negen patiëntjes hadden problemen in de perinatale periode; 5 van hen hadden voorafgaand aan osteomyelitis een infectie. Bij 9 pasgeborenen werden alleen plaatselijk symptomen waargenomen, zoals zwelling, roodheid en functio laesa. Diepe weke-delenzwelling bleek bij röntgenonderzoek de meest voorkomende vroege afwijking. Staphylococcus aureus (in alle gevallen penicillineresistent) was de belangrijkste verwekker (66); hemolytische streptokokken (2 maal van groep B, 1 maal van groep A) werden bij 3 kinderen geïsoleerd. Zesmaal bestond er multifocaliteit. Bij 7 patiëntjes werd ook artritis gevonden. Bij 8 patiëntjes werden chirurgische exploratie en drainage verricht. Alle patiëntjes werden gericht met antibiotica behandeld (6 weken, waarvan minimaal 2 weken intraveneus). Bij follow-up bleek bij 3 kinderen een deformiteit van de aangetaste extremiteit te bestaan, bij 2 van hen leidend tot functionele stoornissen.

Geconcludeerd moet worden dat osteomyelitis bij de pasgeborene vraagt om een snelle en goede behandeling ten einde beschadiging van de betreffende extremiteit te voorkomen. Een agressieve chirurgische benadering bij vermoeden van begeleidende artritis is onontbeerlijk.

Auteursinformatie

Emma KinderziekenhuisHet Kinder-AMC, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

H.N.Caron, assistent-geneeskundige; H.Behrendt, kinderarts.

Contact H.N.Caron

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties