Osseo-integratieklikprothese bij beenamputatie

Perspectief
Jan Paul M. Frölke
Ruud A. Leijendekkers
Henk van de Meent
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2611
Abstract

Voor patiënten met een beenamputatie die complicaties ervaren bij het dragen van een kokerprothese, is er nu een nieuwe behandelmogelijkheid: directe transcutane verankering van een prothese via een orthopedisch implantaat in het femur of de tibia.

Samenvatting

Sinds de introductie in 2009 van de osseo-integratieklikprothese hebben inmiddels ruim 150 patiënten in Nederland zo’n implantaat gekregen na een beenamputatie. Ernstige complicaties, zoals septische of aseptische loslating of een breuk van het implantaat, komen weinig voor. In dit artikel belichten we de resultaten tot nu toe, de indicaties en contra-indicaties, onze eerste ervaringen bij patiënten met een amputatie door vaatlijden en de toekomst van osseo-integratiebehandeling in Nederland.

Auteursinformatie

Radboudumc, Nijmegen. Afd. Heelkunde: dr. J.P.M. Frölke, chirurg. Afd. Orthopedie: drs. R.A. Leijendekkers, fysiotherapeut. Afd. Revalidatie: dr. H. van de Meent, revalidatiearts.

Contact J.P.M. Frölke (janpaul.frolke@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning voor dit artikel: H. van de Meent ontving persoonlijke gelden van OTN Implants.

Auteur Belangenverstrengeling
Jan Paul M. Frölke ICMJE-formulier
Ruud A. Leijendekkers ICMJE-formulier
Henk van de Meent ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties