Oproep voor actualisatie van bestand medisch-historisch onderzoek

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:2529-30
Download PDF

In 1997 heeft het Huizinga Instituut in samenwerking met het Rudolf Agricola Instituut en de onderzoekschool Wetenschap, Techniek en Moderne Cultuur (WTMC) het lopend medisch-historisch onderzoek in Nederland in kaart gebracht. Deze inventarisatie werd nuttig en nodig geacht daar de laatste decennia de discipline niet meer uitsluitend wordt beoefend door medici, maar ook door andere wetenschappers onder wie historici, antropologen, sociologen, pedagogen, economen en andere alfa- en gamma-wetenschappers.

Het resultaat van de inventarisatie is in 1997 ondergebracht in een bestand dat wordt beheerd door het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten (NIWI). Dit bestand is voor iedereen te raadplegen via http://www. niwi.knaw.nl/nl/nod/nod.htm. Het bevat circa 200 beschrijvingen van onderzoeken op het terrein van de medische geschiedenis. Naast beschrijvingen van onderzoek betreffende de geschiedenis van de geneeskunde als wetenschap bevat dit bestand o.a. ook onderzoeksprojecten op het terrein van de geschiedenis van het (para-)medische beroep en alternatieve geneeskunde, de demografische gevolgen van ziekte, de organisatorische en economische aspecten van de gezondheidszorg en de beleving van gezondheid en ziekte door de patiënt. Medische geschiedenis wordt dus ruim opgevat als het hele complex van voorstellingen en handelingen rond gezondheid en ziekte in het verleden.

Om dit bestand zijn waarde te laten behouden, wordt het geactualiseerd. Diegenen die medisch-historisch onderzoek verrichten, wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen voor een (eventueel elektronisch) inventarisatieformulier met mw. drs.T.Sibbel, Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten, afd. Onderzoekinformatie, Postbus 95180, 1090 HD Amsterdam; tel. 020-4628636, e-mail: thea.sibbel @niwi.knaw.nl. Wie daarvoor belangstelling heeft, kan het bestand - na de actualisatie - op diskette toegestuurd krijgen.

Het Huizinga Instituut is gevestigd Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam (prof.dr.M.Gijswijt-Hofstra, contactpersoon medische geschiedenis; drs.P.J.Koopman, secretaris).

Gerelateerde artikelen

Reacties