Oproep van de Studiegroep van het Nederlands Huisartsen Genootschap

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:246

Sinds ruim 15 jaar is binnen het Nederlands Huisartsen Genootschap een studiegroep actief bezig met de geschiedenis van de Nederlandse huisartsenwereld. Dit heeft in 1995 geresulteerd in de publicatie van het boek De huisarts van toen: een historische benadering. Nadien is de studiegroep in gewijzigde samenstelling verder gegaan. Zij houdt zich nu bezig met het onderwerp ‘De huisarts in het interbellum’. In deze periode van 1918 tot 1939 hebben zich ingrijpende wijzigingen in de maatschappelijke en medische wereld voorgedaan, die ook voor de Nederlandse huisartsen van grote betekenis zijn geweest. Te noemen zijn onder meer de opkomst van het…

Ook interessant

Reacties