DNA-data gebruiken die al beschikbaar zijn

Opportunistische farmacogenetische screening

Perspectief
Marleen E. Jansen
Tessel Rigter
Guido M.W.R. de Wert
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5130
Abstract

Samenvatting

Farmacogenetica is het onderzoek naar genvarianten die een reactie op medicijnen kunnen voorspellen. Wanneer een exoom gesequencet wordt voor een klinische vraagstelling, is het technisch mogelijk om het DNA aanvullend op farmacogenetisch relevante varianten te analyseren en de patiënt daarover te informeren. Als je een bredere analyse uitvoert dan relevant is voor de klinische vraagstelling, is dat screening. Als je voor deze screening gebruikmaakt van reeds beschikbare ruwe DNA-data, heet dat ‘opportunistische screening’. We bespreken hier argumenten voor en tegen opportunistische screening op farmacogenetische varianten. Alles in overweging nemend wordt opportunistische screening niet van de hand gewezen, omdat de toepassing ervan een groeispurt kan geven aan de farmacogenetica in Nederland. Wel lijkt het noodzakelijk opportunistische screening aan te bieden in een onderzoekssetting. Als met opportunistische farmacogenetische screening aangetoond kan worden dat preëmptief testen voldoende medisch en financieel nut heeft, zou deze voorziening uiteindelijk aan iedereen aangeboden moeten worden.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie VUmc, afd. Klinische Genetica, sectie Community Genetics, Amsterdam: dr. M.E. Jansen en dr. T. Rigter, onderzoekers (beide tevens: Amsterdam Public Health research institute). Universiteit Maastricht, vakgroep Metamedica, Maastricht: prof. dr. G.M.W.R. de Wert, biomedisch ethicus.

Contact M.E. Jansen (m.jansen5@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: het onderzoek waarop dit artikel is gebaseerd werd financieel ondersteund door ZonMw (projectnr. 80-84600-98-3002). ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Dit artikel komt voort uit ZonMw-project nr. 80-84600-98-3002 van het Consortium ‘ELSI van Personalized Medicine’. Behalve de vermelde auteurs van dit stuk maken hier deel van uit: dr. W. Bos, prof. A. Bredenoord, dr. E. Bunnik, prof. M. Cornel, prof. W. Dondorp, prof. J. Gevers. dr. C. Ploem, dr. A. Woudstra en dr. R. Wouters.

Auteur Belangenverstrengeling
Marleen E. Jansen ICMJE-formulier
Tessel Rigter ICMJE-formulier
Guido M.W.R. de Wert ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties