Wat betekent dat voor artsen en patiënten?

Invoering van ‘next-generation sequencing’ in de zorg

Perspectief
Corrette Ploem
Wybo Dondorp
Guido de Wert
Raoul Hennekam
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A6757
Abstract

Samenvatting

Bij ‘next-generation sequencing’ (NGS) wordt in één keer de sequentie van het gehele genoom of exoom vastgelegd. De verwachting is dat deze techniek een plaats zal krijgen in de klinische diagnostiek. Zo kunnen iemands genetisch bepaalde vatbaarheid voor aandoeningen en wijze van reageren op behandelingen in één keer worden bepaald. Er rijzen echter ook ethische en juridische vragen, vooral op het terrein van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt. Die vraagstukken betreffen onder meer de informatie aan de patiënt over het DNA-onderzoek en over de kans op nevenbevindingen, de terugkoppeling van nevenbevindingen aan de patiënt en het bewaren en hergebruiken van de genetische informatie. Het is belangrijk om de discussie over de juridische en ethische gevolgen van NGS-onderzoek tijdig te beginnen. Dit artikel kan daarvoor de aftrap zijn.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Sociale Geneeskunde: mr.dr. C. Ploem, gezondheidsjurist.

Afd. Kindergeneeskunde en Klinische Genetica: prof.dr. R. Hennekam, kinderarts en klinisch geneticus.

Universiteit Maastricht, onderzoeksscholen CAPHRI en GROW, Maastricht.

Dr. W. Dondorp en prof.dr. G. de Wert, ethici.

Contact mr.dr. C. Ploem (m.c.ploem@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 1 november 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Corrette Ploem ICMJE-formulier
Wybo Dondorp ICMJE-formulier
Guido de Wert ICMJE-formulier
Raoul Hennekam ICMJE-formulier
Consequenties van ‘next-generation sequencing’
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties