Opkomst en dreiging van infectieziekten

Perspectief
W. Joost Wiersinga
Marion P.G. Koopmans
Jaap T. van Dissel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D4545
Abstract

Samenvatting

Anno 2019 is wereldwijd 1 op de 4 doden te wijten aan een infectieziekte. Daarbij gaat het naast de grote 3 – hiv, malaria en tuberculose – vooral om respiratoire infecties, infectieuze diarree en sepsis. Ook in Nederland blijft de ziektelast door infecties hoog. Deze kan nog toenemen door allerlei factoren: van vergrijzing, ‘vaccinatie-twijfel’ en de toename in het gebruik van immunosuppressiva tot de toenemende mobiliteit van personen en globalisering van voedselketens. Ook de opwarming van de aarde heeft gevolgen voor de verspreiding van pathogenen en ziektevectoren. Pathogenen hebben een ongekend vermogen om zich aan te passen en bijvoorbeeld resistentie te ontwikkelen tegen antimicrobiële middelen. Om deze bedreigingen het hoofd te bieden is het goed stil te staan bij de opkomst van nieuwe en de dreiging van oude infectieziekten. Wat kunnen we leren van de afgelopen decennia? Waarom ontstaan er steeds nieuwe infecties? En hoe ziet de toekomst eruit?

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie Academisch Medisch Centrum, afd. Inwendige Geneeskunde, onderafd. Infectieziekten en Center for Experimental Molecular Medicine (CEMM), Amsterdam: prof.dr. W.J. Wiersinga, internist-infectioloog. Erasmus MC, afd. Viroscience, Rotterdam: prof. dr. Marion P. Koopmans, viroloog. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum voor Infectieziektebestrijding, Bilthoven: prof.dr. J.T. van Dissel, internist-infectioloog (tevens: LUMC, afd. Infectieziekten).

Contact W.J. Wiersinga (w.j.wiersinga@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
W. Joost Wiersinga ICMJE-formulier
Marion P.G. Koopmans ICMJE-formulier
Jaap T. van Dissel ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties