Opheffen van een inoperabele maligne colonstenose door endoscopische plaatsing van een endoprothese

Klinische praktijk
I.E. Groot
M.M.J.J.R. Jaspers
M. Eeftinck Schattenkerk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1863-7
Abstract

Samenvatting

Behandelingsmethoden voor patiënten met een colonobstructie ten gevolge van een maligne, distaal irresectabele colonafwijking bestaan uit: het aanleggen van een ontlastend stoma proximaal van de obstructie, radiotherapie, lasertherapie, cryochirurgie en fotodynamische therapie. Bij 4 patiënten, 3 mannen en 1 vrouw van respectievelijk 70, 66, 74 en 38 jaar met een obstructie-ileus ten gevolge van een irresectabel distaal coloncarcinoom werd ter palliatie gepoogd endoscopisch een zelfexpanderende endoprothese (wallstent) in de stenose te brengen; dat lukte bij de laatste drie. Passage van feces en flatus bleek weer mogelijk.

Auteursinformatie

Deventer Ziekenhuis, Deventer.

Afd. Heelkunde: mw.I.E.Groot (thans: Ziekenhuis St.-Antoniushove, afd. Chirurgie, Postbus 411, 2260 AK Leidschendam) en dr.M.Eeftinck Schattenkerk, chirurgen.

Afd. Radiodiagnostiek: M.M.J.J.R.Jaspers, radioloog.

Contact mw.I.E.Groot

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties