Een thoracoscopische benadering

Operatieve correctie van posttraumatische kyfose

Klinische praktijk
Arwin Noor
Frank W. Bloemers
Fred C. Bakker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5427
Abstract

Samenvatting

Conservatieve behandeling van een instabiele wervelfractuur kan leiden tot een posttraumatische kyfose, soms met ernstige rugklachten tot gevolg. Een operatieve correctie kan bij patiënten met zo’n standsafwijking uitkomst bieden. Dikwijls worden standsafwijkingen van de thoracale wervelkolom en de thoracolumbale overgang via een thoracotomie respectievelijk een uitgebreide thoraco-frenico-laparotomie uitgevoerd. Ook zijn er correctietechnieken die uitsluitend via een posterieure benadering worden verricht. In navolging van de algemene tendens in de chirurgie, wordt ook in de wervelkolomchirurgie gestreefd naar minimaal-invasief ingrijpen ter vermindering van het operatietrauma, de postoperatieve pijn en de complicaties. Sinds enkele jaren worden in ons ziekenhuis patiënten met een instabiele wervelfractuur geopereerd via een thoracoscopische benadering. Inmiddels worden ook patiënten met een posttraumatische kyfose op deze minimaal-invasieve wijze behandeld. De thoracoscopische benadering wordt in grote buitenlandse centra al langere tijd toegepast, maar is in Nederland niet eerder beschreven.

Auteursinformatie

VUmc, afd. Traumachirurgie, Amsterdam

Drs. A. Noor, chirurg; dr. F.W. Bloemers en dr. F.C. Bakker, traumachirurgen.

Contact dr. F.C. Bakker (fc.bakker@vumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 4 februari 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Arwin Noor ICMJE-formulier
Frank W. Bloemers ICMJE-formulier
Fred C. Bakker ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties