Operatieve behandeling van zenuwletsels

Klinische les
14-10-2020
Justus L. Groen, Willem Pondaag en Martijn J.A. Malessy

Dames en Heren,

Een perifeer zenuwletsel kan leiden tot permanent krachtsverlies, gevoelsvermindering en pijn. Een zenuwoperatie kan dan herstel brengen of de pijn verminderen. Het is mogelijk om zenuwen te hechten, te transplanteren, om te leggen of op te bergen. Welke techniek moet worden gebruikt en waar dat van afhangt verschilt per pati√ęnt. Aan de hand van 3 ziektegeschiedenissen laten wij zien wat een zenuwletsel tot gevolg heeft, en wat zenuwchirurgie kan betekenen.

Aanvaard op 18-03-2020.
Gepubliceerd op 14-10-2020.
In print verschenen in week 42 2020.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4581